Е.ОН инвестира 2,8 млн. лева в елмрежата на Силистра и областта

Е.ОН България ще инвестира над 2,8 млн. лева в електроразпределителната мрежа на територията на област Силистра, съобщиха днес Мартин Краус и Бойко Димитрачков, членове на УС на компанията.

Е.ОН България ще инвестира над 2,8 млн. лева в електроразпределителната мрежа на територията на област Силистра, съобщиха днес Мартин Краус и Бойко Димитрачков, членове на УС на компанията… Усилията и мерките, които Е.ОН България предприе от стъпването си на българския енергиен пазар, в началото на 2005 г., за подобряване на качеството на електроснабдяването, вече показват положителни резултати, обясни Бойко Димитрачков. Според него,  от приватизацията на бившите две електроразпределителни предприятия във Варна и Горна Оряховица до края на 2008 г., инвестициите на Е.ОН България възлизат на 232 млн. лева. „От началото на нашата дейност в България, ние се стараем да наваксаме липсата на инвестиции в електроразпределителната мрежа в годините, предшествали приватизацията. Целта ни е да предложим европейско ниво на обслужването, но това изисква време и средства.”, отбеляза Мартин Краус.
В резултат на вложените средства в електроразпределителната мрежа средният брой прекъсвания на клиент на територията на област Силистра е намалял с 18 %, като от януари до 30 април 2008 г. е 1.39, а за същия период през 2009 г. е 1.14. Средната продължителност на прекъсванията е намаляла с 61 %, като от януари до 30 април 2008 г. е 118 минути, а за същия период на 2009 г. –  46 минути.
„Тази година възнамеряваме да вложим над 2,3 млн. лева в електроразпределителната мрежа в област Силистра. Допълнително сме заложили над 530 000 лева в ремонт и поддръжка на съоръженията”, обяви Мартин Краус. Основен акцент в инвестиционната програма ще бъде подмяната на кабелни линии и въздушни електропроводи, присъединяването на нови потребители и изграждането на трафопостове.
Положителното развитие е поставено под въпрос заради неравностойното разпределение на увеличението на цената на електроенергията през последните години, обясни Бойко Димитрачков. Според него компанията била поставена в много трудни условия през последните три години в резултат на несправедливите решения за цените на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). „Хората си мислят, че когато си платят сметката за ток цялата сума идва в нашите джобове. Всъщност далеч не е така – от 100 лева платена сметка през 2008 година при нас са идвали 25,66 лева, а по- голямата част е отивала при производителите на енергия и НЕК. Ако сегашното предложение на ДКЕВР се приеме тази сума ще намалее още повече. В Европейския съюз такова неравнопоставяне няма. Там добре осъзнават важността на електроразпределителните предприятия и те получават справедлив дял от цената на електроенергията, която плащат клиентите”, обясни Бойко Димитрачков.