Заблуден от бурята розов пеликан бе подслонен в резервата Сребърна

Експерти на Регионалната инспекция по околна среда и водите от Русе освободиха в резервата „Сребърна“ заблуден от бурята розов пеликан. Горският стражар на с. Яребица подал на 1 май сигнал за бедстваща птица в овощна градина. Експертът на Екоинспекцията в резервата дал указания на спасителя да прибере птицата в подходящо помещение.

При проверка на място на 2 май специалистите установяват, че екземплярът е жизнен, храни се самостоятелно и пие вода. Теглото му е значително. Вероятно птицата е паднала в овощната градина след силната буря, била е объркана, а клоните на овошките са попречили да излети.

Експертите преценили, че розовият пеликан трябва да се освободи в природата – в подходящо местообитание, каквото е резерватът „Сребърна“.