Западнонилска треска „доплува“ с комарите до бреговете на Дунав

Снимката е илюстративна

За опасност от заболяване от западнонилска треска предупреждава Националният център по заразни и паразитни болести, цитиран от национални медии. Основание за това му дават многото случаи на заболели в Гърция и Румъния. Болестта се пренася от комарите и първите случаи ще са през юли и август, смятат специалистите. Миналата година смъртните случаи от болестта в Гърция са 40, в Сърбия – 45, а в Румъния – 35.

Регионите с голяма циркулация на вируса в България са по Дунав – най-вече Русе и Силистра.

Според директора на Регионалната здравна инспекция в Силистра д-р Теодора Начева в Крайдунавска Добруджа случаи на заболели от западнонилска треска е имало в годините назад, като последният бе през 2017 г. Най-благоприятният период за борба с комарите е когато те все още се развиват във водоемите, подчерта д-р Начева. Всяка година инспекцията изпраща препоръки в община Силистра за необходимостта от своевременна обработка, но… „Коронният номер на Общината е да чака дъждовния период, за да отлага пръскането срещу комарите“, заяви д-р Начева.

От Националния център по заразни и паразитни болести са на същото мнение, като подчертават, че докато за разпространение на западнонилската треска е още рано, то вече е изпуснат момента за обработка на водоемите, за да не се завъждат в тях комари. Едва 10% от ухапаните от заразени комари се разболяват, като от тях случаите на усложнения са единични.

При нормално протичане на западнонилската треска симптомите са близки до тези на класическа настинка и грип – общо неразположение, леко повишена температура, болки в ставите. За миналата година са регистрирани едва 15 усложнения след болестта, като всички те са били на възраст над 60 години.

Тъй като заболяването е сравнително ново, българинът няма имунитет срещу болестта. Затова и най-важното е хората да взимат лични предпазни мерки срещу комарите. Добре е да се използват репеленти против насекомите, а в домовете да има комарници, както и да се слагат машинки против комари.

Настъпилите през последните години климатични промени водят до промяна на биотопите и поява на нетипични за определен район инфекции. Например повишаването на средната температура през зимата разширява северната граница на ареала на разпространение на болестите. Географското разположение на България и преминаването на пътя на мигриращите птици през страната благоприятстват наличието на заразени носители с различни патогени. Този ефект се подсилва от засилената миграция на хора и животни.

Същевременно преди две години стартира трансграничен проект за борба с комарите. Общата му стойност бе почти 1 350 000 евро, като водещ бенефициент е българската Асоциация на дунавските общини „Дунав”, а партньор му е румънската фондация „Жива природа”. Програмата се финансира от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие в партньорство с българското правителство. Проектът се нарича: „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния- България“.

В рамките на проекта бяха предвидени 14 кръгли маси, първата от които се проведе в Силистра, изработване на съвместна стратегия за управление на риска, изработване на географска информационна система на застрашените територии. Проучиха се добри световни практики в овладяване на популацията на насекомите, мерки за дейност спрямо биотериториите и в съответствие с тяхното използване – туризъм, земеделска продукция, пчелини и др.

Според запазени документи преди 75 години са били използвани и други средства за борба с комарите. От 2 до 350 лева плащали в Силистра през 1944 г. за убити комари, доказва с документи бившият служител в силистренския държавен архив Мато Бренишки. Той се позовава на писмо на силистренския околийски лекар от 19 април 1944 г. до градската здравна служба, с което по нареждане на тогавашния Институт за борба с маларията в Бургас и на Главната дирекция на народното здраве „се налага да се проведе във всяко маларично селище на областта от учителите и учениците избиване на презимувалите комари“.

2 thoughts on “Западнонилска треска „доплува“ с комарите до бреговете на Дунав

  1. Кмете, кмете, доктор си, чети !

    Палец нагоре 3 Палец надолу 0

Comments are closed.