Започва основният ремонт на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий»

Кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов подписа договори за строително-монтажни, ремонтни и надзорни дейности на ОУ «Св. Св. Кирил и Методий». Те ще се извършват от фирмите „Стройпроект“ ООД, „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД и Мира Арт“ ЕООД.

Ръководител на проекта е зам.кметът «Хуманитарни дейности» Денка Михайлова. Стойността на договора за СМР е почти 3 418 000 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 150 календарни дни. Очаква се ремонтът да стартира в първите дни на август. Проведе се и първата работна среща с всички представители на фирмите-изпълнители по дейности.

В учебното заведение се предвижда топлоизолиране на външните стени на сградите, подмяна на покрива. Ще бъде подменена дограмата и ел.инсталацията, ще бъдат изградена нова отоплителна система. В проекта е заложено също озеленяване на двора и изграждане на детска и спортна площадка. Ще бъде закупено изцяло ново оборудване, мебели и техника. Ще се обнови кухнята, ще се обособи и столова за учениците.

По време на строителството учениците ще водят занятията си в сградата на закритото миналата година ОУ „Юрий Гагарин”. Там вече започна опресняване на класните стаи, където ще бъде изкарана и зимата. Само година след като учебното заведение спря да функционира неизвестни вандали успели да окрадат елементи от отоплителната система и сега се налага ремонт и там, съобщиха свидетели.