Зарибиха Дунав край Силистра със 150 000 конфискувани змиорки

Експерти на Регионалните инспекции по околната среда и водите във Варна и Русе се включиха в акция по освобождаване на змиорки в река Дунав край Силистра вчера.

Екземплярите са от вида европейска змиорка и попадат под защитата на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна. Включени са и в Червената книга на България. Змиорките са конфискувани от Митница Аерогара София поради липса на документи и са предадени на Института по рибни ресурси – Варна, към Селскостопанската академия, в качеството му на спасителен център за риби. Доотгледани са в частен риборазвъдник в Добрич, тъй като в аквариума не е имало достатъчно обем.

В акцията по освобождаване на змиорките се включиха директорите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Института по рибни ресурси. Експертите от РИОСВ-Варна са удостоверили количеството на защитения вид, което е приблизително около 70 кг /150 000 екземпляра, а тези на РИОСВ-Русе са потвърдили освобождаването им. Змиорките са във фаза след стъклена фаза, която дава шансове за оцеляването им в реката.

Европейската змиорка е хищна риба от семейство Речни змиорки на разред Змиоркоподобни. Живее в сладки водоеми, които са свързани с Атлантическия океан /Северна Америка, Европа и Африка/, Средиземно море и Черно море. В близкото минало в България е била широко разпространена в много реки. Срещала се е в басейните на реките в Южна България.