За да има ловни трофеи трябват и грижи, докато те са живи

LovdziiЛовците от Силистра и региона потегнаха направените от тях в горите дървени хранилки за животни, изграждайки и нови в участъците, където старите са се разпаднали. Започнаха да ги зареждат с царевица и лиственици, а там, където има възможност, създават и дивечови полета чрез разораването и засяването им с овес, ечемик и други зърнени култури. Насред по-обширните полянки изкопават и не много дълбоки ями, които по време на дъжд се пълнят с вода и се превръщат в локви за въргаляне на глиганите.

Още през август закупиха от няколко развъдници в Русенско и множество фазани, разселвайки ги из нашите гори, където броят им напоследък значително е намалял. Тоест, за да имат правото да ловуват, трябва да полагат и грижи за изхранването и популацията на дивеча, което е част от техните задължения като членове на Българския ловно-рибарски съюз /БЛРС/.Lovci trofei (1) Средствата по тези им дейности идват от годишната им вноска за поддържане на дивечовите стопанства, възлизаща на по 35 лева на човек. Отделно членският внос, който плащат всяка година, е по 40 за редовните ловци и по 20 лева за ловците-ветерани /тези над 65 години/.

Иначе новият ловен сезон, стартирал неотдавна, е за отстрелване именно на фазани, глигани и вреден дивеч /най-вече чакали и лисици/. Всичко това ще продължи до началото на януари 2016 г., след което ще започне ловът на водоплаващ дивеч – патици, гъски и т.н. През периода обаче е забранено да се стреля по елени, сърни и зайци, които в региона също са намалели и следователно трябва да се пазят от изчезване.

Според законите ловуването се извършва през светлата част на денонощието в събота, неделя и в дните, обявени за официални празници. Преди излета членовете на ловната дружинка получават инструктаж от ръководителя си, който ги проверява и за наличието на карта, билет, разрешително за оръжие. Те трябва да са екипирани и с дрехи в ярки сигнали цветове и да не са консумирали никакъв алкохол. Ако имат ловджийски кучета, си ги вземат със себе си, макар че това не е задължително, споделиха от техните среди, пожелавайки си наслука.

Дружеството „Сокол – 1” се състои от 32 дружинки с общо около 1150 ловци и обхваща териториите на Силистра, Алфатар, Ситово и Кайнарджа. В региона има още две подобни дружества: едното за ловците от Дулово, а другото за тези от Тутракан и Главиница. В тази връзка бе и организираното от „Сокол – 1” национално състезание за ловни кучета, работещи със стойка. То бе за купата „Дръстър” по правилата на Св. Хуберт и се проведе в местността „Калипетра” край село Калипетрово.

Свети Хуберт /656 – 727/ е син на краля на Аквитания Бертран и епископ на Лиеж. Считан е за покровител на ловците, математиците, оптиците и ковачите. Сред най-важните му атрибути е неговото расо, което според легендата е ефективно средство за защита от бесни кучета. Създател на породата „блъдхаунд”, която в началото е наречена на него – куче на Свети Хуберт, споделиха от дружеството.