За над 3,1 милиона санират 6 блока и сградата на Общината

Саниране за над 3,1 милиона лева стартира през пролетта на 2019 г., съобщиха от дирекция „Устройство на териториите“ в община Силистра. Преди дни кметът д-р Юлиян Найденов подписа два договора за безвъзмездно финансиране по два проекта. По единия – „Енергийна ефективност за чист въздух в град Силистра“ на стойност 1 609 217 лв. ще бъдат санирани 6 жилищни блока – 4 по улица „Симеон Велики“ и по един на „Христо Ботев“ и „Добрич“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ и съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

По същата програма догодина започва и основен ремонт на сградата на общинската администрация. Общият размер на безвъзмездната финансова стойност е в размер на 1 547 500 лв. Продължителността на проекта е 30 месеца от датата на сключване на договора.

В проекта са предвидени да бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, опазване на околната среда посредством намаляване на енергопотреблението и свързаното с него емисии от парникови газове, създаване на достъпност чрез осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Проектът е включен в Инвестиционната програма на община Силистра за периода 2014-2020 г.

1 thought on “За над 3,1 милиона санират 6 блока и сградата на Общината

Comments are closed.