Звено "Български документи за самоличност" ще работи на 6 и 7 юни заради изборите

МВР ще съдейства на всички български граждани, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, съобщиха от полицейската дирекция в Силистра.

МВР ще съдейства на всички български граждани, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, съобщиха от полицейската дирекция в Силистра… Оттам уточниха, че звената „Български документи за самоличност” ще работят на 6 и 7 юни.
В ОД на МВР-Силистра е създадена необходимата организация, която да позволи на гражданите, на които личните карти са загубени, откраднати, повредени или унищожени, както и на тези, чиито заявления за издаване на лична карта са в процес на обработка /включително и на лицата под 70-годишна възраст, с неподменени до настоящия момент граждански (зелени) паспорти/ да упражнят правото си на глас. На всеки гражданин, който пожелае това, в зависимост от конкретните възможности, ще се ускори издаването на заявената от него лична карта или ще му бъде издадено удостоверение за загубен, откраднат, унищожен документ за самоличност, което да послужи само пред секционната избирателна комисия в деня на вота, уточняват от крайдунавското МВР. „Удостоверенията се издават при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност и при липса на възможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 05.06.2009 г.“, допълниха оттам. За тази цел гражданите трябва да подадат лично молба в ОД на МВР-Силистра или РУ на МВР в Дулово и Тутракан от 02.06.2009 г. до 15.00 ч. на 07.06.2009 г. От 15.00 ч. до 17.00 ч. на изборния ден молби се подават само в ОД ан МВР-Силистра.
Удостоверенията се издават след подаване и регистриране на заявление за издаване на лична карта по постоянен адрес. Това се отнася и за гражданите, които са родени до 31 декември 1931 г. вкл. и до момента не са подменили гражданския (зеления) си паспорт с лична карта. Молби за издаване на такива удостоверения, придружени с друг валиден документ – паспорт, свидетелство за управление на МПС, удостоверение за раждане и др., ще се приемат в рамките на работния ден от 02.06.2009 г. до 06.06.2009 г. и до 15 часа на 7 юни. Удостоверението е с валидност до приключване на изборния ден и се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия. Удостоверения за обявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинските администрации.