Здравната инспекция търси доброволци за мерене на радона в жилищата им

Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Силистра набира доброволци за измерване на стойностите на радон в жилищата им, съобщиха от инспекцията.

От началото на тази година започва проучване „на обемната активност на радон в жилищни сгради” във всички общини на Силистренска област. Проучването се осъществява в изпълнение на Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон за 2020 г. и е по проект на Министерството на здравеопазването и Националния център по радиобиология и радиационна защита с цел създаване на радонова карта в България.

За провеждане на проучването се използват пасивни дългосрочни детектори, които престояват в жилището на доброволците за период от 12 месеца. Детекторът не излъчва йонизиращо или друг вид лъчение, той измерва част от естествения радиационен фон и не събира никаква друга информация за помещението, в което е поставен. Детекторът се поставя в помещение, което се обитава, на приземния /първи/ етаж, се казва в съобщението.

За селищата на седемте общини в областта, съобразно броя населението, над 600 детектори са разпределени: – за община Алфатар – 26 бр., община Главиница – 77 бр., община Дулово – 114 бр., община Кайнарджа – 55 бр., община Силистра – 215 бр., община Ситово – 45 бр. и община Тутракан – 85 бр.

Всеки гражданин, който желае да участва в проучването като доброволец, може да се обърне към съответната община или към РЗИ до 15 януари, каза директорът на инспекцията д-р Теодора Начева. Поставянето на детектори в жилищата започва от понеделник най-напред в община Алфатар.

През 2015 г. имаше подобно мерене на радона в обществени и жилищни сгради. Тогава на територията на цялата област бяха монтирани общо 99 детектора за измерване на естественото радоново лъчение.

Съгласно действащата в страната нормативна база референтните нива за облъчване с радон в жилищни и обществени сгради е 200-300 бекерела на куб. метър.

Радонът е естествен източник на йонизиращо лъчение и има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението. Радонът е газ, без мирис, цвят и вкус. Той е представител на уран-радиевото семейство, получава се от разпада на радий-226, който естествено се съдържа в почвите и скалите и има много дълъг период на полуразпад. Радонът е инертен газ и има 3-4 дни период на полуразпад.

Облъчването на населението с радон в сгради е значително по-голямо от това на открито, тъй като в затворени пространства се постига концентрация, а в свободната атмосфера той се разсейва. По този начин с въздуха който дишаме радонът попада в белия дроб. Други източници на радон са строителните материали, минералните и питейни води. Облъчването с радон води до повишен риск за развитие на рак на белия дроб.