Здравната каса облекчи условията за ползване на рецептурните книжки

Здравната каса в Силистра напомня за облекчените условия при получаване на лекарства в условията на усложнената епидемиологична обстановка.

Аптеките могат да отпускат лекарства по рецептурна книжка, без представяне на нова рецепта, което ще спести посещение на личния лекар за издаване на такава. Условията за отпускане на лекарства без рецепта е да няма промяна в терапията и да се посети същата аптека, от която е предишното получаване на лекарства.

Протоколите за скъпоструващи лекарства и храни, изтичащи след 16 ноември 2020 г. и не изискващи промяна на терапията, са служебно продължени до отмяна. За новото отпускане на лекарства по удължените протоколи също не е необходима рецепта, а само да се посети аптеката, отпуснала лекарствата предходния път.

Новите рецептурни книжки, както и нововписани диагнози не е необходимо да се заверяват в Здравната каса. Личните лекари подават информацията за тях служебно в касата след като са ги вписали и заверили със своя подпис и печат. Аптеките отпускат лекарствените продукти по незаверена рецептурна книжка, само с попълнени данни на личния лекар.