Здравна карта чертаят в Силистренско

57 са общопрактикуващите или т.нар. лични лекари в Силистренско при необходимост от 73 практики. Само в община Силистра, където са 31 от джипитата, държавният стандарт от 66 лекари на 100 000 жители е покрит. В Тутраканско при необходимост от 9 лекари работят 7. В общините Дулово и Главиница, където през последните години е най-висок прирастът на жителите, за здравето им се грижат половината /в Дулово/ и по малко от нея /в Главиница/ от необходимата „квота“. В повечето села в областта личните лекари обикалят по график по няколко часа през седмицата и гражданите не могат да разчитат на навременна помощ. Липсата на нормален обществен транспорт до болниците допълнително затруднява получаването на здравна помощ.

При денталната медицина за област Силистра са възможни 112 практики, от които заетите са 74, като от тях 78% са в градовете. Развива се практиката за откриване на втори и трети кабинети в различни населени места.

В доболничната помощ в две трети от случаите заемането на практики става на принципа на допълването. От 108 практики на лекари със специалност най-много са кардиолозите – 14, 11 са акушер-гинеколози, а 8 – специалистите по нервни болести.

Тези и други цифри и факти станаха известни по време на първото заседание на работна група, подготвяща макета на Областна здравна карта, която ще бъде гласувана на второто заседание, насрочено за 26 февруари. Заседанието бе водено от областния управител Ивелин Статев, който обяви, че всички членове на групата имат право да правят до 13,00 ч. на 21 февруари предложения по проекта, представен от д-р Теодора Начева – директор на Регионална здравна инспекция в Силистра.

В най-общ план цифровата характеристика на проекта, подготвен по методика на Министерството на здравеопазването е, че в областта има 3 болнични заведения – в Силистра, Тутракан и Дулово. В сферата на спешната помощ има един център с пет филиала, едно е и Спешното отделение, това в силистренската болница.