Земеделските кооперации ще обсъждат нови закони в бранша

Областният съюз на земеделските кооперации кани председателите на земеделски кооперации от област Силистра на работна среща за обсъждане с ръководството на Националния съюз на земеделските кооперации в България на следните проектозакони:

1. Проект на Закон за кооперирането в земеделието.

2. Проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи.

3. Някои предложения за промяна в Закона за горивата, касаещи земеделските кооперации.

4. Вътрешни правила за изпирането на пари и финансиране на тероризма, съгласно ЗМИП.

5. Разни

Работната среща се организира от председателя на НСЗКБ Явор Гечев и неговия екип.

Час на провеждане: 14,00 ч., 19 април /петък/, 2019 г. Място: с. Професор Иширково – центъра, ресторант на ЗК ”Нива-93”.

Очакваме Вашето присъствие, активно участие и предложения по горепосочените проектозакони.