Земеделци и пожарникари застанаха на старта на жътвата

В Районната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Силистра е създадена организация за опазване на селскостопанската продукция от пожари по време на жътвената кампания, съобщи пресцентърът на полицията. Утвърдени са плановете на трите районни противопожарни служби с конкретни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност на житните масиви, техниката, складовете за зърно и фуражните площадки. Около 530 000 дка са засетите площи с есенници в Силистренска област през тази година.

Над 450 специализирани машини – комбайни, трактори, сламопреси и друга спомагателна техника след дни ще навлезе в житните полета в Силистренско.. Те са собственост на над 100 земеделски структури – кооперации, арендатори, сдружения, частни стопани.

Според новите условия служителите на силистренската пожарна не посещават предварително халетата и дворовете, а проверяват техниката направо на полето, като дават предписания и заключения за допуск до най-важната в Добруджа дейност. Глобите за излязла в полето без надлежен контрол машина започват от 100-200 лева за едно нарушение.

Проверяваните добре знаят условията и реда на проверките. Инспекторите-пожарникари проверяват средствата за пожарогасене, заземителните устройства, изправността и закрепването на акумулаторите, течовете в системите, ръчните спирачки, състоянието на хедерите и много други задължителни условия. Именно това са и най-честите пропуски, констатирани при проверките. Най-опасното и често засичано, нарушение, обаче няма отношение към техниката – това е пушенето в кабината на комбайна или трактора. Това грубо нарушение се установява на място при внезапните проверки на полето.

Водачите и механиците на селскостопанската техника трябва да имат фирмена култура, убедени са пожарникарите. Комбайнът или тракторът не са лично техни, но с тях те си вадят в буквалния и преносен смисъл хляба. От тях зависи, както безпроблемното прибиране на реколтата, така и поминъкът им.”

Съвместно с органите на местната власт се създава организация за оповестяване и привличане при необходимост на допълнителни сили и доброволни формирования.

До регионалните структури на ВиК, ЖП, електроразпределителните и енергопреносните дружества са изпратени писма във връзка с основните им ангажименти и отговорности по опазването на реколтата. Изготвени са планове за съвместни действия с държавните горски стопанства.

Изработени са ситуационни схеми с местоположението на засетите площи. Всички противопожарни автомобили са оборудвани с допълнителни технически средства за гасене на пожари в житните масиви. Създадена е организация за бързо събиране на свободния от дежурство състав в случай на необходимост.

По време на цялата кампания строго ще се следи за спазване на забраната за палене на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи и за използване на открити източници на огън.

Някъде вече започна жътвата на ечемика при добив от около 450 кг от декар. Според прогнозите пшеницата ще започнe да влиза в хамбарите след 20 юни.