Иво Андонов: Швейцарски фонд ще строи завод за отпадъци, наследникът ми ще поеме общината без стотинка задължение

Швейцарският инвестиционен фонд „GRAMI“ ще строи завод за преработка на твърди битови отпадъци в Силистра, съобщи днес кметът на дунавския град Иво Андонов.

Иво Андонов
Иво Андонов

Швейцарският инвестиционен фонд „GRAMI“ ще строи завод за преработка на твърди битови отпадъци в Силистра, съобщи днес кметът на дунавския град Иво Андонов… „Според предварителните намерения, заложени в експертния доклад, който вече получих, до края на май трябва да подпишем договора, а крайният срок за изграждането на завода е март, 2011 година“, допълни Андонов. Според него, договорът на общината със фонда ще е на принципа на публично-частното партньорство, като общинската администрация ще участва само с апортна вноска, без да има никакви финансови ангажименти.
„Този завод ще се намира непосредствено да регионалното депо, изградено по европейските изисквания и по този начин ще се оформи един комплекс“, допълни силистренският кмет. Той поясни, че 20 процента от финансирането на проекта за изграждането на завода щели да бъдат осигурени от банка, а другите 80 процента – собствени средства на фонда. Общата инвестиция възлизала над 65 милиона лева.
Наред с това фонда е предложил да построи в Силистра и 60 жилища за социално слаби хора за 5 000 000 лева, като идеята била приета от Андонов. „Всъщност, това ще са 5-етажни блокове, които ще имат соларни батерии, а апартаментите ще са обзаведени до ключ“, допълни Андонов. Той поясни, че тези домове ще се включат към списъка на обортните общински жилища, като настаняването в тях ще става по списъците на крайно нуждаещите се. В момента в Силистра такива домове чакали 800 семейства.
Другите предложения на фонда, които по всяка вероятност ще получат одобрението и на Общинския съвет са за строителство и пускане в експлоатация на пречиствателни станции в селата Айдемир и Калипетрово, както и генерален ремонт на ул. „Хараламби Джамджиев“, двата градски стадиона, закрития плувен басейн и сградата, известна като „Манежа“. „Специално за тази сграда – „Манежа“, аз лично ще настоявам тя да се ремонтира и преоборудва на зала с минимум  1000 места, за да може да се ползва още за концерти и други подобни събития“, подчерта Андонов.
Той обяви, че до края на мандата си ще се придържа стриктно към разчетите в новоприетия общински бюджет, без да се харчат излишни пари. „Това се налага, защото искам да оставя общината на моя наследник без нито една стотинка задължение“, заяви Иво Андонов.