Изкуствен интелект заработи с новия томограф в болницата

В Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра вече заработи нов 64-срезов компютърен томограф, производство на „SIEMENS Hеаlthineers“, модел „SOMATON go.Up“. Апаратът е комплектован с последен модел двуглав инжектор. Томографът е снабден с отличен софтуер с изкуствен интелект и хардуер, намаляващи лъчението и времето за изследване. Позволява по-прецизна, детайлна и качествена диагностика. Възможни са нативни и контрастни изследвания на глава, гръден кош, гръбначен стълб, корем и крайници.

Съвременната апаратура е монтирана в отделение по „Образна диагностика“ в лечебното заведение, съобщи директорът д-р Даниела Костадинова.

Апаратът е закупен със средства, осигурени от Министерството на здравеопазването. Томографът ще се използва за пациентите на болницата, както и за пациенти с направления по НЗОК. Много по-високите възможности на новия скенер ще осигурят прецизна и бърза диагностика, което е условия за успешно лечение на пациентите.