Инвалидите в община Силистра нямат достатъчен достъп до обществените сгради

Според силистренските инвалиди условията за достъп и придвижване в града не са достатъчни
Според силистренските инвалиди условията за достъп и придвижване в града не са достатъчни

Близо 1800 души с 90% загуба на трудоспособност от община Силистра нямат достъп до обществени сгради поради липса на подходящи съоръжения, съобщиха от Областната организация на Съюза на инвалидите в България.

Според съюза не се спазват въведени още от 2009 г. нормативни изисквания при проектиране или реконструкция на търговски и обществени сгради да се издават разрешителни само при осигурен достъп за трудноподвижни хора. Не е добър и контролът за ползването на инвалидните паркоместа, които често се заемат от таксита или нямащи законно право на това граждани с автомобили.

През последните години са направени рампи за достъп до някои сгради, скосени са и бордюри на кръстовища. Но дори в сградата на общинската администрация в Силистра няма осигурен достъп до горните етажи и Съюзът на инвалидите смята, че трябва да се направят асансьор или подвижна платформа. Такива проблеми съществуват и в учебни заведения.

Сериозен въпрос, който стои за решаване е безработицата. Млади инвалидизирани граждани, дори и с необходимото образование, се сблъскват с неразбираеми за тях изисквания за тригодишен стаж по специалността, казва председателят на областната организация на съюза Христо Стойчев. Равнището на безработицата в Силистренско е над средното за страната. От регистрираните 7 631 безработни в района 580 са с намалена трудоспособност.

1 thought on “Инвалидите в община Силистра нямат достатъчен достъп до обществените сгради

Comments are closed.