Инспекторите по труда разясняват на земеделците безопасните условия на труд

Съвместна информационна среща-семинар ще проведат силистренският Териториален областен офис на Националната служба за съвети в земеделието и местната дирекция „Инспекция по труда“.

Темата на срещата е ”Добри практики при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в земеделските стопанства”, а тя ще се проведе на 15 март /четвъртък/ от 9,45 ч. в конферентната зала на Областния информационен център /сграда на Художествената галерия, вход към Кукления театър.

Лектори ще бъдат служителите на инспекцията Иво Ангелов, Мариана Данаилова и Даниела Тодорова, които ще запознаят земеделските стопани със законосъобразното наемане на работници и заплащане на труда, организацията, управлението на дейности и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Експертите от Службата за съвети в земеделието ще говорят пред участниците за възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерки от Програмата за развитие на селските райони в програмния период 2014-2020 г.