Инспектори откриха 35 нарушения на таксиджии

20 проверки на таксиджии е извършила дирекция “Областна инс

20 проверки на таксиджии е извършила дирекция “Областна инспекция по труда” в Силистра съвместно с представители на РД “Автомобилна администрация”, съобщи директорът на областната дирекция „Инспекция по труда“ Назми Адемов… Констатирани са 35 нарушения на трудовото законодателство, като на проверяваните работодатели са дадени 30 задължителни за изпълнения предписания и са съставени 5 акта за установяване на административно нарушение. Нарушенията основно се изразяват в закъсняло плащане на трудовите възнаграждения, липса на индивидуални дневници за отчитане на работното време на водачите, както и два случая на неизвършена задължителна застраховка за риска от трудова злополука и професионално заболяване.
В. „Дръстър прес“.