Историята на Силистра в документи и снимки показва Държавният архив за юбилея си

Петдесет и пет години от създаването на Държавния архив в Силистра ще бъдат отбелязани утре от 16,00 ч. в изложбената му зала, съобщи директорът му Юлия Кюшелиева. Ще бъдат показани изложба от дарения на документи и отпечатаните през 2018 г. справочници „Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Силистра /1944-2016/“ и каталог на документи „Българското православие в Силистренско /1878-1947/“.

Особен интерес у посетителите ще предизвика изложбата от личните архиви на силистренците Вълчо Радев, Илю Станчев, най-възрастнатга акушерка Тодорка Ангелова, дарени на архива от тях или техните наследници. Сред уникалните документи и снимки са част от живота, делото и съдбите на общественици, събития, станали в града през миналия век.

Държавният архив в Силистра е отдел в дирекцията „Регионален държавен архив“ – Велико Търново. Архивът е създаден през 1963 г. след административно-териториалната реформа от 1959 г. като отдел на Окръжния народен съвет в Силистра. От 1988 г. е в структурата на община Силистра. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главното управление на архивите при Министерския съвет, сега Държавна агенция „Архиви“.

Към архива функционират читалня, библиотека, изложбена зала, зала за семинари, беседи и обучения. В научно-справочната библиотека са заведени 2785 тома специализирана литература по история, архивистика и други области на науката, речници, енциклопедии, справочници, пътеводители, каталози, документални сборници, периодични издания. От 2008 г. архивът се помещава в нова сграда. Общата фондова наличност на архива възлиза на 908 линейни метра с 2134 архивни фонда. Застрахователният фонд се състои от 82 489 кадъра с негативи на микрофилмирани документи и 82 489 кадъра позитив.