И втората жалба за прекратяване мандата на Андонов оставена без уважение

Общинската избирателна комисия /ОИК/ в Силистра остави без разглеждане поредния сигнал с искане за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета на Силистра Иво Андонов, стана известно днес.

Общинската избирателна комисия /ОИК/ в Силистра остави без разглеждане поредния сигнал с искане за предсрочно прекратяване на правомощията на кмета на Силистра Иво Андонов, стана известно днес… Както вече информирахме, преди дни силистренецът Явор Драгнев подаде официален сигнал до ОИК, в който той твърдеше, че кметът на дунавския град Иво Андонов има участие във фирма.
Според написаното в писмото, през април в Агенцията по вписването е била направена пререгистрация на фирма, в която Андонов е бил собственик на половината от дяловете й, което е нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. „Г-н Драгнев не е правно легитимирано лице, според съществуващата нормативна уредба“, обясниха становището си от ОИК.
Това бе вторият случай с искане за прекратяване мандата на Андонов през последните 2 месеца, припомниха запознати. Първият сигнал бе подаден от бившият заместник на Андонов – Димчо Кьосев, но и тогава ОИК остави без уважение неговия сигнал и отмени процедурата по прекратяване на кметския мандат.