Какви ще са новите моменти в Общата селскостопанска политика на ЕС?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Уважаеми земеделски производители, на 2 октомври, вторник, от 16,00 ч. в залата на община Силистра /вход откъм Дунавския парк/ ще се проведе информационна кампания във връзка с новата Обща селскостопанска политика /ОСП/ на Европейския съюз след 2020 г.

Гост-лектор ще бъде Светлана Боянова, председател на Института по агростратегии и иновации.

ОСП трябва да донесе със себе си редица нови моменти, но и опростяване, по-голяма ефективност и справедливост. В тази връзка Институтът за агростратегии и иновации, съвместно с Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/ стартира безплатна информационна кампания за всички заинтересовани от новата ОСП.

През 2017 г. еврокомисарят по земеделие Фил Хоган излезе със съобщение за „Бъдещето на прехраната и селското стопанство“. С документа се даде и първата насока какво да очакват страните-членки през новия програмен период на ОСП.

През месец юни 2018 г. Еврокомисията сложи на масата на преговорите три регламента. Първият регламент, който касае най-вече земеделските стопани, се казва Регламент относно стратегическите планове на ОСП. Вторият регламент се казва Регламент относно финансирането, управлението и мониторинга на ОСП. Той се отнася за контрола, който трябва да се упражнява върху разходването на европейските средства и касае в по-голямата си част националните администрации. И третият регламент е относно общата организация на пазара на селскостопански продукти.

Регламентите, в които са описани новите моменти, дейностите, мерките, стратегиите и амбициите, които трябва да постави новата ОСП, както и задълженията на страните-членки, са все още проекти и не са одобрени. Все още не е и ясно дали те ще се приемат до края на този Европарламент.

Към момента ОСП има два фонда – директните плащания и Програма за развитие на селските райони.