Клетва за вярност към полицията положиха петокласници-вапцаровци

Петокласници от СУ „Никола Вапцаров“ са новите доброволци в Детското полицейско управление в Силистра. Инспектор Мария Григорова въведе децата в тематиката и проведе първия урок, свързан с дейността на Охранителна полиция. Тя разясни специфичните задачи, които изпълняват униформените служители по линия на пътната безопасност, териториалното обслужване на гражданите и патрулно-постовата дейност и показа различните помощни средства, които ползват в ежедневната си работа.

През следващите две години бъдещите полицаи чрез теоретични и практически занимания ще получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си. Ще научат как да се справят в трудни ситуации вкъщи, на училище и на улицата. Ще знаят своите права и отговорности, как се работи в екип, на уважение и толерантност към другите. Техни лектори ще бъдат полицейски служители и експерти от Областния съвет на Българския червен кръст, който е партньор в осъществяването на проекта заедно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

След подписано споразумение за сътрудничество между Районно управление – Силистра и СУ „Никола Вапцаров“ доброволците положиха клетва и получиха светлоотразителни жилетки с логото на Детското полицейско управление.

Директорът на училището Калоян Нейков, началникът на РУ-Силистра Траян Петров и ръководителят на ОС на БЧК Маргарита Касабова поздравиха доброволците и им пожелаха успех в предстоящата работа.

2 thoughts on “Клетва за вярност към полицията положиха петокласници-вапцаровци

  1. Без да са целунали портрета на Бойко.Каква клетва е това.

    Палец нагоре 2 Палец надолу 0

Comments are closed.