Клиентите на „Енерго про“ с променен БУЛСТАТ е необходимо да актуализират данните си

Вследствие промяна в Закон за регистър БУЛСТАТ „Енерго про“ стартира кампания за актуализиране на данните на своите клиенти, за които е налице служебно преобразуване на ЕИК от 10-значен на 9-значен код. Промяната влезе в сила от 04.01.2022 г. и касае хората, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност и други граждани – осигурители, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код.

Клиентите, засегнати от промяната, е необходимо да актуализират своите данни, като изпратят по имейл или продиктуват по телефон своя стар 10-значен БУЛСТАТ код и новия 9-значен код:

За клиенти на „Енерго про Продажби“: имейл [email protected] или денонощната телефонна линия на компанията 0700 800 61;

За клиенти на „Енерго про Енергийни услуги“: имейл [email protected] или телефон *6161 от 8,30 до 17,30 ч. в делнични дни;

За клиенти на ЕРП „Север“: имейл [email protected] или денонощната телефонна линия на компанията 0700 161 61. Преди потвърждаване на новия Булстат пред „Енерго про“ справка за стар-нов код в Агенцията по вписванията може да бъде направена онлайн в секция „Справки“ на адрес https://www.bulstat.bg/bg/view/spravki. Промененият код ще бъде използван при издаване на документация и финансови документи от страна на „Енерго про“.