Книгата „Фантазии в метал“ ни връща в годините, когато в Силистра имаше бурен културен живот

Монографията „Фантазии в метал” е новото издание на Регионална библиотека „Партений Павлович” в Силистра, съфинансирана от Фондация „Глобални библиотеки – България” по дейност „Значими библиотечни инициативи”. Изданието е посветено на 30-годишнината от първия силистренски Симпозиум „Дръстър” за скулптура от метал, проведен през юни 1989 г. Негови организатори тогава са най-изявените български скулптори проф. Ангел Станев, проф. Георги Чапкънов, Емил Попов, Кирил Мескин, Павел Койчев и Пламен Аврамов – творци от нов тип, непознат дотогава у нас, ярки индивидуалности с мощен и осмислен пластически език.

Комплексното изследване систематизира информация за трите симпозиума, проведени в град Силистра – през 1989, 2005 и 2006 г. Техни инициатори са проф. Георги Чапкънов, проф. Ангел Станев и проф. Светлин Русев.

Съставител на монографията е Даниела Недялкова, редактор Мануела Енчева, фотографиите и графичният дизайн са на Васил Тончев. Прецизните аналитични проучвания са довели до откритие на неизвестна досега колективна творба – „Съзидание”, /1989 г./, позиционирана във „Фазерлес АД”.

Книгата се състои от шест основни части и са продължение на многогодишните проучвания на съставителя Даниела Недялкова от изданието „Импресия от камък и метал” /2010 г./.

В 124 страници на „Фантазии в метал”, формат А4, са включени 24 пълноцветни мащабни художествени снимки и 65 детайлни профила на металните композиции. Великолепното художествено оформление, стилният баланс в колорита, естетският подбор на форматиране и дигитално мастериране, превръщат хартиеното издание в полиграфическо бижу, дело на издателство „Ковачев“.

Авторският екип от силистренската Регионална библиотека е издирил, проучил, заснел, описал, анализирал и систематизирал огромен обем информация. Приносното издание представя многоаспектно 23 скулптори с техните декоративно-монументални композиции от черен метал /скрап/ в Силистра. Фокусът е върху тяхната значимост за българската художествено-визуална култура, в контекста и взаимовръзката с краевековието и с първите десетилетия на глобалния 21-ви век.

Резултатът е впечатляващ. Въвеждащото интервю с проф. Ангел Станев разкрива замисъла, философията и целта на проведените симпозиуми. Монографията „Фантазии в метал” търси и намира отговор за значението на тези творби в контекста на днешното време, но и на бъдещето. Скулпторите от дисидентския първи симпозиум, днес са световно признати творци с научен и творчески принос. Монографията „Фантазии в метал” е актуален, иновативен и обстоен изследователски труд, рожба на уважение и респект към вдъхновеното и вдъхновяващо, родолюбивото и глобализиращо визуално изкуство.

На 18 март в зала „Диоген Вичев“ на Регионалната библиотека предстои нейното представяне пред силистренската публика.