Религиозните празници през 2013 г. на вероизповеданията, различни от православното

Правителството определи дните на религиозните празници през 2013 г. на вероизповеданията, различни от православното. Датите са съгласувани с ръководствата на религиозните общности в България. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците от тези

Правителството определи дните на религиозните празници през 2013 г. на вероизповеданията, различни от православното. Датите са съгласувани с ръководствата на религиозните общности в България. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците от тези вероизповедания могат да ползват по свой избор част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.
Празниците на Католическата църква у нас са 1 април – вторият ден от Великден, 29 юни – „Св. Апостоли Петър и Павел”, 1 ноември – „Вси Светии”, и 8 декември – Непорочното зачатие на Света Богородица.
Мюсюлманското вероизповедание ще отбележи Рамазан байрам на 7, 8 и 9 август и Курбан байрам на 14, 15 и 16 октомври.
За религиозната общност на евреите празниците са на 26 март – Песах, 5 септември – Рош Ашана, 14 септември – Йом Кипур, и Сукот – на 19 септември.
Арменската апостолическа православна църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари, Цветница и Великден на 24 и на 31 март, Преображение Господне на 7 юли и Кръстовден на 15 септември.
Празничните и почивните дни за обществото „Бяло братство” са 22 март – Ден на пролетното равноденствие, Рождението на Учителя Петър Дънов – 12 юли, Съборните дни – 19-21 август, и Денят на кончината на Учителя – 27 декември.
Последователите на Църквите на адвентистите от Седмия ден имат на разположение четири съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.
Празници за Бахайската общност са 21 март – „Ноу-Руз” (Бахайска Нова година), „Резван” на 21 април, Обявяване мисията на Баб на 23 май, Възнесението на Бахаулла на 29 май, Мъченическата смърт на Баб на 9 юли и Рождението на Бахаулла – на 12 ноември.
Обществото за Кришна съзнание отбелязва Гаура Пурнима на 27 март, Рама Навами на 19 април, Нарасимха Чатурдаши на 24 май, Ратха Ятра на 31 май, Кришна Джанмаштами на 28 август и Радхастами на 13 септември.
Последователите на Диамантен път на будизма – България, ще празнуват на 25 май – Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда). Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоминанието за смъртта на Исус Христос на 26 март, а Евангелските църкви – Деня на реформацията на 31 октомври.
Празниците на Будистката общност в България са на 25 май – Денят на Буда, 11 февруари – Нова година, 22 юли – Денят Дхарма, и 8 декември – Денят Бодхи.