Коронавирусът определи работата на силистренската Темида

Със заповед на председателя на Окръжния съд в Силистра Людмил Хърватев от 14 май е уреден реда за достъп до съдебната палата, залите, деловодствата, начина за провеждане на открити съдебни заседания, работата на службите и мерките за безопасност, съобщи пресцентърът на силистренската Темида.

В деловодствата и местата за работа с граждани и адвокати ще бъде допускан по един посетител – гражданин или адвокат, задължително с лични предпазни средства. Останалите ще изчакват реда си на обозначени места.

Деловодствата ще работят с граждани и адвокати от 9,00 до 12,00 и от 14,00 до 17,00 ч. През останалото време ще се извършва основна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп.

Участниците в съдебни процеси ще бъдат допускани в сградата на съда преди започване на конкретното дело. В съдебната зала ще присъстват само участниците в непосредствено предстоящото дело. В случай, че се наложи изчакване пред съдебната зала, това трябва да става при спазване на разстояние.

Вещите лица е препоръчително да изчакват пред залата покана за влизане. След изслушване свидетелите трябва да напуснат залата и съдебната палата. Не е позволено допускането на публика, включително стажанти, журналисти и други хора извън участниците в конкретното производство.

В съдебните зали ще бъдат поставени предпазни прегради, а пейките в коридорите на съда няма да бъдат използвани. Ще бъдат осигурени защитни маски на участниците в съдебния процес, които не разполагат с лични такива.

Ще продължи използването на видеоконферентна връзка и интернет приложения до отпадане на всички мерки и опасността, обявени за Република България по повод застрашаващото живота и здравето заболяване COVID-19.

Когато няма обективна възможност за спазване на мерките за безопасност, делото може да бъде отсрочено за дата, към която би могло да се осигури нормалното му разглеждане. Съдиите ще насрочват по-малко дела през по-голям интервал от време. Те ще продължат да работят и дистанционно.