Крупни социални проекти стартират в Силистра, инвестицията е първата по рода си в България

6 мегасоциални проекта ще се реализират за пръв път в България в следващите няколко години в Силистра, съобщи днес кметът на града Иво Андонов.

6 крупни проекта ще се реализират за пръв път в България в следващите няколко години в Силистра, съобщи днес кметът на града Иво Андонов… Той оповести, че основният инвеститор в начинанието ще е Швейцарският инвестиционен фонд GRAMI, чийто представители – Милко Кирилов и Георги Мумджиев, бяха в дунавския град за финализиране на преговорите. Кирилов е финансов директор във фонда, а Мумджиев – управител на фирмата, одобрена от фонда за подготовка на предварителните доклади. „Самата инвестиция е първата по рода си в страната, като подобни проекти ние сме осъществявали в Кипър, Йордания, Бразилия и Индия“, обясни Милко Кирилов. Той допълни, че това е пилотен проект на чуждестранния социален фонд в България изобщо, какъвто не е реализиран досега у нас.
Според предварителните преговори с ръководството на общината, GRAMI ще строи завод за преработка на твърди битови отпадъци, стари автомобилни гуми и отпадъчни строителни материали, пречиствателни станции в Силистра, Айдемир и Калипетрово, ще модернизира двата градски стадиона, спортната зала, известна като Манежа, ул. „Хараламби Джамджиев“ и ще построи блокове със 60 жилища за крайно нуждаещи се добруджанци. Общата инвестиция по всички проекти възлиза на 129 000 000 лева, като общината няма да даде нито една стотинка, а ще участва под други форми“, уточни Андонов.
„Искам дебело да подчертая, че по линия на тези проекти на общинската администрация няма да бъдат превеждани пари под никаква форма, нито пък ще се ползват пари от различните програми на Брюксел“, обясни Милко Кирилов. „Инвестицията, която си носи своите рискове, е изцяло на фонда, парите вече са заделени и са на депозитна сметка“, допълни той. „Тези проекти задължително ще трябва да бъдат одобрени и от Общинския съвет, тъй като договорът с общината ще е на принципа на публично-частното партньорство и аз ще помоля за извънредна сесия по темата“, добави Иво Андонов.
УС на Швейцарския инвестиционен фонд GRAMI ще определи основната фирма изпълнител, като до момента се разглеждат офертите на три фирми, а тя пък от своя страна ще избере подизпълнителите, обясни и Георги Мумджиев. По тази причина тази вечер в хотел „Дръстър“ кметът Андонов и двамата представители на фонда бяха поканили всички силистренски фирми от бранша, за да ги запознаят с условията, изискванията и намеренията за инвестициите в проектите.