Кукери от областта и страната гониха злото от Калипетрово

Над 200 кукери от 11 групи от Силистренско, Ямболско, Шуменско и Сливенско и страната взеха участие в 14-тия Национален фестивал на кукерите в село Калипетрово. Традиционни организатори на проявата бяха Народно читалище „Пробуда – 1940“ и кметството в с. Калипетрово със съдействието на Община Силистра, а целта на фестивала е да се издирват, съхраняват и популяризират кукерските обичаи. В празника участва и група от село Брънещ, Румъния, потомци на калипетровци изселници отпреди 2 века.

Около 2000 лева си разделиха победителите в няколко раздела – за автентично пресъздаване на кукерския ритуал, за оригинален обреден танц, за костюм, маска и реквизит.

Според силистренската етнографка Донка Съботинова в Крайдунавска Добруджа обичаят е пренесен от заселници от Одринска Тракия през 19-ти век. Изпълнявал се е от мъже и винаги се е свързвал с надеждата за по-добро. По-късно в групите започват да участват и жени.

Историци посочват като пръв писмен източник, който е свидетелство за обичай с маскирани хора на територията на българските земи, житието на християнина-мъченик Св. Дасий Доростолски, живял в Доростол /Силистра/.