Лебеди от северните тундри долетяха на топло край Дунав

Тундрови лебеди са наблюдавани по време на Среднозимното преброяване на птиците по поречието на р. Дунав, в района на с. Пиргово, съобщи пресцентърът на Регионалната инспекция по околна среда и водите. За поредна година екоекспертите съвместно с представители на Българското дружество за защита на птиците участваха в международната инициатива, в участъка от с. Батин до гр. Русе, по поречието на река Дунав и на територията на Поддържания резерват „Сребърна“.

В този участък на река Дунав най-многобройни са били струпванията от гривяци и зеленоглави патици, следвани от каспийска чайка, белочела гъска и голям корморан. Наблюдавани са също пойни и неми лебеди. Тази година преброяването на птиците е преминало при по-добри метеорологични условия, с ясна видимост. Това е позволило по-прецизно отчитане на броя и видовете водолюбиви птици, за разлика от предходни години.

В резервата „Сребърна“ са наблюдавани също големи струпвания на птици от видовете голяма белочела гъска и сивата гъска. Най-многобройните ята са отчетени от водни кокошки, голям корморан и ням лебед. Наблюдавани са също големи ята зеленоглави патици, сиви патици, каспийски чайки, патици-клопач и др. Все още е рано за гнездящия период на къдроглавия пеликан. Единични екземпляри периодично пребивават на територията на резервата.

Резултатите от преброяването ще бъдат попълнени в електронна форма на информационната база данни на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Тундровият лебед е представител на семейство Патицови, разред Гъскоподобни. Оперението му е чисто бяло, като в основата на клюна си има по едно жълто петно от всяка страна, подобно на пойния лебед, но по-малко. Шията му е по-дебела и изглежда по-къса.

Тундровият лебед е широко разпространен в Азия и Европа. Гнезди в тундрата на Северна Америка, Североизточна Европа и Сибир. Обитава постоянни вътрешни и крайбрежни водоеми с различна соленост, морски плитчини, заливи и протоци, приливно-отливни блата, заблатени низини, орни земи, пасища и др.