Ледът почти скова езерото Сребърна

Лед е сковал езерото Сребърна, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. Дебелината на ледената покривка е около 7 см. В централната част на водното огледало има незамръзнало петно, където се наблюдават струпвания на птици – неми лебеди, лиски, зеленоглави патици, зимно бърне и морски орли.

През нощта езерото приютява многобройни ята големи белочели гъски. На територията на „Сребърна” се появяват и няколко къдроглави пеликани. Ежедневно се извършват обходи, при които засега не са установени нарушения в защитената територия.

1 thought on “Ледът почти скова езерото Сребърна

  1. Сребърци имат ли вече пречиствателна станция, г-н Паралелов?

    Палец нагоре 0 Палец надолу 0

Comments are closed.