Либерализацията на пазара на ток първо ще повиши цените му

TokОчакват се промени в Закона за енергетиката във връзка с либерализацията на електроенергийния пазар. Това бе съобщено на състоялата се в Силистра информационна среща от кампанията във връзка с предстоящите промени от началото на следващата година. Практиката досега в останалите европейски държави показва, че в първите месеци след освобождаването на цените е възможно да се наблюдава известен ръст, след което те падат до равнища под регулираните.

Според Явор Стоянов – държавен експерт в дирекция „Енергийни политики и стратегии” в Министерството на енергетиката начинът, по който ще функционира пазарът до пълна либерализация, трябва да бъде адаптиран в законодателството. Потърсено е съдействие от Световната банка да предложи „единно действащ икономически модел, адаптиран за българска среда” и това налага промени в закона, очаквани в рамките на първото полугодие на 2016 г.

В срещата участваха представители на Министерство на енергетиката, Комисията за енергийно и водно регулиране, Българския енергиен холдинг, Българска независима енергийна борса, ЕСО и на „Енерго про”.

Съобщено бе, че през следващата година самите търговци на електроенергия, които сега са 150 лицензирани, също ще провеждат свои информационни кампании. Акцентирано бе върху фактите как либерализацията ще промени отношенията с битовите абонати, различните видове администрации, училищата, здравните и социалните заведения, читалищата и малките фирми, когато излязат от регулирания пазар.

Стана ясно, че ще бъде осигурена възможност на клиентите свободно да избират своя доставчик на електроенергия, но не и мрежовия оператор, администриращ процедурата, и всичко това – в условия на конкурентна среда за участниците на пазара, което ще гарантира по-добро качество на предлаганите услуги.

Най-сериозното предимство на либерализирания пазар на електроенергия е фактът, че цената занапред ще се определя изцяло от търсенето и предлагането, поради което ще бъде обективно обусловена.