Малките „полицаи“ на Силистра посетиха Храма на Темида в града

Ученици от 6 „в“ клас на СУ „Никола Вапцаров“ – участници в Националната програма на Министерството на вътрешните работи „Детско полицейско управление“, водени от полицейския инспектор Мария Григорова, гостуваха в Районния съд в Силистра.

Облечени в свeтлоотразителни жилетки, учениците влязоха за първи път в съдебната палата, където бяха запознати с изискванията за присъствие в сградата, а служба „Съдебна охрана“ извърши задължителната проверка, съгласно правилата за достъп и пропускателния режим.

Председателят на Районния съд съдия Мирослав Христов приветства всички присъстващи, след което заедно със съдия Жанет Борова и съдия Галина Василева разясниха достъпно и разбираемо какви дела разглежда Районният съд, и в какво качество човек би могъл да бъде в съдебната зала. Съвсем нагледно бе представена ситуация от съдебен процес като някои от присъстващите заеха местата на съдия, прокурор, подсъдим, адвокат, свидетел и съдебен секретар в залата. За учениците беше полезно да научат какви права имат, как да потърсят и получат помощ в случай, че спрямо тях е упражнена агресия, насилие или е извършено неприемливо деяние.

Интерес предизвика и въпросът кой ще носи отговорност за техните противообществени прояви и какви възпитателни мерки могат да им бъдат наложени.

Магистратите посъветваха децата да бъдат добри, състрадателни и милосърдни, да се стараят да разбират позицията и постъпките на другите, да не обиждат, и да не вредят никому. Акцент бе поставен върху важността на общуването и необходимостта да се водят разговори – в семейството, с приятелите, особено за да изяснят ситуация, но без проява на агресия, защото тя е недопустима и наказуема, и защото болката и последствията от нея остават за цял живот.

В Областната дирекция на МВР в Силистра програмата „Детско полицейско управление“ се реализира чрез извънкласно обучение на подрастващите, като партньори в качеството на лектори са съдии, прокурори, служители в „Криминална полиция“, „Охранителна полиция“, психолози, експерти от БЧК и БТС.

Това посещение на Съдебната палата бе поредната успешна съвместна инициатива за ранна превенция сред подрастващите, за възпитаване на правна култура и ценностно отношение към действащото законодателство.

Детски полицейски управления функционират и към районните управления в Дулово и Тутракан.