Малките читатели вече познават птиците в Силистра и ги пазят

Красимира Няголова от Регионалната библиотека „Партений Павлович“ гостува с поредна инициатива на кампанията „Направи зелена твоята библиотека“ на втори клас „Пламъчета“ в ОУ „Отец Паисий“, по покана на класния ръководител Светла Маринова, съобщи пресцентърът на библиотеката.

Учениците научиха кои са защитените птици в Силистренския край. В разговор и презентация децата научиха, че къдроглавият пеликан гнезди в близкия резерват Сребърна, как да разпознават големия синигер и неговата песен, къде могат в Дунавския парк да видят отблизо ушата сова, защо белият щъркел е полезен за хората, а също как да пазят природата чиста, за да не вредят на живота на птиците.

С много голям интерес малчуганите разгледаха Червената книга на България, в която откриха и други видове редки и застрашени животни.