Мария Габриел обявява национален ученически конкурс по темата за миграцията

Maria_GabrielЗам.-председателят на Групата на Европейската народна партия в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел обявява за седма поредна година ученически конкурс по въпрос от дневния ред на Европа. Тазгодишното издание на творческата надпревара ще бъде в светлината на най-актуалната към момента тема – миграцията.

Конкурсът е разделен в две възрастови категории и в него могат да се включат учениците от всички училища на територията на страната. Първата категория обхваща учениците 8-9 клас и тяхната задача е да напишат есе на тема „Лицата на миграцията”. Темата дава свобода на участниците да изложат своето лично разбиране за миграцията. Есетата следва да бъдат с обем до 2 стандартни страници.

Втората възрастова категория участници, обхващаща учениците 10-12 клас, имат задача да изработят мултимедийна презентация на тема „Миграцията към Европа: можем ли да превърнем предизвикателствата във възможности?” Темата предоставя широко поле за разсъждения и собствен поглед върху миграцията към европейския континент и нейните измерения. Основното техническо изискване е презентациите да бъдат до 3 МВ и до 15 слайда.

При изпращането на творбите задължително трябва да бъдат посочени: трите имена на участника, клас и училище, населено място, телефон и имейл за обратна връзка. Краен срок на конкурса: 20 декември 2015 г. Електронна поща за изпращане на материалите: [email protected]

Творбите на участниците в конкурса ще се оценяват от авторитетно жури в състав: Мария Габриел, Радослав Стаменков – ръководител на Мисията на Международната организация по миграция в България, доц. д-р Анна Кръстева – директор на Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания и доц. д-р Николай Попов от катедра „Международно право и международни отношения” в Югозападен университет „Неофит Рилски”.

Във всяка отделна категория ще бъдат присъдени по 5 първи и 5 поощрителни награди. Наградата за класираните на първите места е посещение на Европейския парламент в Брюксел, а поощрителните награди – посещение на Народното събрание. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в края на януари 2016 г. на тържествена церемония в София.