Масова дезинфекция започна в паркове, детски площадки и улици в Дулово

По разпореждане на кмета на община Дулово д-р Юксел Ахмед в града започна дезинфекция на паркови пространства, детски площадки, улици, тротоари и площадки пред общински сгради и места, където има повече хора. Дезинфекцията ще продължава и през следващите дни.

В сградата на общината е въведен пропускателен режим към помещенията за плащане на местни данъци и такси и кабинетите на общинските отдели. На всички служители в общинската администрация и в кметствата са раздадени маски, дезинфекционни материали и ръкавици, извършва се постоянна дезинфекция в сградата. Общината осигури маски, които охраната дава на посетители, които нямат такива. 450 маски са осигурени от общината за работещите в болницата.

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната д-р Юксел Ахмед организира чрез Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/ услуга за закупуване по заявка на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства, предписани от лекар. Услугата се предоставя според указанията и препоръките на Националния оперативен щаб и Здравното министерство. Ще бъдат обхванати спешно нуждаещите се хора, сред които самотно живеещи възрастни хора без близки и роднини в населеното място. Хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по Закона за личната помощ.

Всеки работен ден заявките ще се приемат от 9,00 до 12,00 ч. на телефони 0895140600 и 0897454446 в Центъра, а доставките ще бъдат правени от 13,00 до 17,00 ч. от служители на ЦОП, снабдени със защитни облекла, маски и ръкавици.

За нуждаещите се жители от населените места в общината препоръката е да се обръщат към кмета или кметския наместник.