МВР разсекрети най-дълбоките си тайни

До три месеца граждани и изследователи на историята ще могат да се запознаят директно със стотици томове документи, събирани в периода между 1923 г. и 9 септември 1944 г. На специална пресконференция заместник вътрешният министър Веселин Вучков съобщи, че МВР е предало на Държавна агенция „Архиви“ картотеки, инвентарни описи, каталози от фонд „Полицейски архив“, които до момента се съх

До три месеца граждани и изследователи на историята ще могат да се запознаят директно със стотици томове документи, събирани в периода между 1923 г. и 9 септември 1944 г. На специална пресконференция заместник вътрешният министър Веселин Вучков съобщи, че МВР е предало на Държавна агенция „Архиви“ картотеки, инвентарни описи, каталози от фонд „Полицейски архив“, които до момента се съхраняваха в министерството.
Сред документите са и дела, образувани по време на „Народния съд“. По думите на главния секретар на държавна агенция „Архиви“ Георги Чернев архивите ще допринесат за един нов прочит на историческите събития до 9 септември 1944 г. Гражданите ще могат да прочетат лично документи и кадрови досиета на видни членове на социалистическата партия като Добри Джуров, Пенчо Кубадински, Цола Драгойчева. Достъпни ще бъдат и дела, които свидетелства за убийствата на български политически дейци и интелектуалци като Гео Милев, Никола Вапцаров, Атанас Буров.
Венцислав Велчев от Държавен фонд „Архиви“, зачете част от писмата на близките на Гео Милев до органите на реда, дни след изчезването му: „Син ни Гео Милев в София, отведен от десет дни от неизвестен агент от безопасността е в неизвестност досега. А той, запасен поручик, отбраняваше Дойранския фронт неотстъпно, и при големите боеве през пролетта на 1917-та не използва отпуска си и даде за отечеството едното си око, едно ребро, част от черепа си и подир стотина рани се свести след шест дни. Той е поет, писател и критик. Всичките си шест деца съм възпитал в любов към Отечеството и пет от тях са вече с висше образование. Аз не допускам, че той може да някаква вина.“ По-покъртително обаче е едно заявление от Мила Гео Милева, това е съпругата на поета, което тя написала до министъра на вътрешните работи: „Станалите събития напоследък в страната, на която вие имате честта да сте министър на вътрешните работи, ни посочват едновременно възможността да изразя възмущението си, от една страна, към ония, които се предадоха на чуждите интереси и от друга, болката, която ми нанесе арестуването на моя…, за който заявявам, че в нищо е невиновен и за чиято съдба нищо не знаем.“
Оригинала на полицейското кадрово досие на легендарния полицай Никола Гешев също е част от фонда, предаден от МВР. То бе оповестено публично от зам.-министъра на вътрешните работи Веселин Вучков.  Досието на Гешев съдържа документи от момента, в който е постъпил на работа в ДС – 18 юли 1925 година, назначенията през годините. Има собственоръчно попълнени и подписани от него сведения и описи. В папката е и акт за назначаването му за началник-отделение „А“ в Държавна сигурност – длъжността, с която е най-популярен от 24 ноември 1941 година. В клетвен лист, подписан от Никола Гешев, се чете: Кълна се в името на едного Бога, че ще пазя свято и неприкосновено законите на страната, ще изпълнявам длъжността си без всякакво пристрастие, ще пазя тайна по службата, ще постъпвам винаги и навсякъде честно и справедливо, ще изпълнявам точно, без противоречие и незабавно заповедите на началниците си и съм готов да жертвам живота си за сигурността на Царя и Родината и за запазване законността, като помня, че за всичко ще давам отчет пред Бога и законите. Амин. Положил клетва: Никола Гешев, подвел под клетва протойерей Василий. В папката има жалба от едно електроразпределително предприятие, където Гешев се е намесил незаконосъобразно. Представители на предприятието са установили, че се краде ток от жилището, където живее на улица „Христо Ботев” и той се е намесил и след това са написали жалба до неговия началник, че според тях това не е редно да се прави от такъв висшестоящ държавен служител, обясни Вучков.Освен за кадровото развитие на Гешев, в папката се съдържат и сведения за неговата работа. Има и атестационна книжка – по думите на Вучков, само с добри атестации.
Част от архива, предаден от МВР на ДА „Ахиви” е и дознанието за убийството на Сотир Янев, депутат в последното Народно събрание преди 1944 година. Той достига до поста председател на външната комисия в парламента. На 15 април 1944 година е убит пред адвокатската си кантора в центъра на София. Янев е един от тези депутати, които са подписали писмото за спасяване на българските евреи. В папката има много покъртителни писма от еврейски организации, от анонимни хора за това какво става с евреите по региони, как се подготвят за депортиране.
Сред материалите е полицейското досие на Григор Шопов – заместник-министър на вътрешните работи дългогодишен шеф на Държавна сигурност. През 1935 година полицията го подозира, че е участник в организирането на комунистическо събрание, има собственоръчни негови обяснения. В папките има кореспонденция на Кирил Дрангов, известен деец на македонското революционно движение със Славчо Михайлов, който по това време се намира в чужбина, както и снимки на Дрангов с Ванчо Михайлов. Има и писма от Михайлов и картички от различни градове в чужбина.
Вучков показа и оригинал на делото на Първи състав на Народния съд, който съди регентите и депутатите. Вътре е оригиналният обвинителен акт и оригиналната присъда – от 1 февруари 1945 година, както и членовете на състава, произнесли присъдите срещу депутати и регенти от последното Народно събрание преди 1944 година. На 1 срещу 2-ри февруари 1945 г. смъртните присъди са изпълнени. Има и дело по повод на Катинската трагедия. Българи, съдебни лекари, които са правили първата експертиза– протоколи, обяснения, разпити.
Източници – „Дарик“, „Фокус“