Местните фактори трябва да подкрепят културните институти

Зам.-министърът на културата Румен Димитров се срещна с читалищни дейци, със специалисти от културни институти и дейци на културата и изкуството от Силистренско. Обсъдени бяха специфични проблеми в тази сфера. В срещата участва и Елиянка Михайлова – ръководител в ресора за сценични изкуства и художествено образование.

Според Димитров вероятно ще се наложат нормативни промени, за да могат читалищата да поемат обезщетенията на своите кадри при пенсиониране. Той каза, че няма прояви на недоволство, но „ние си даваме сметка, че тези хора трябва да получат обезщетение при липсата на пари в съответните общини, а това са малките общини“.

На срещата бе обърнато внимание, че „местните фактори“ трябва да подкрепят местните културни институти. Съобщено бе, че ще има и споразумение между Министерството на образованието и науката и Министерството на културата за обезпечаване финансово на програми за привличане на децата и учениците в културните институти. „Тези политики и практики ще доведат до снижаване на агресията в училище, до компенсиране на тази липса на домашно възпитание, от която страдаме като общество“, каза зам.-министър Румен Димитров.

В областта работят Регионален исторически музей в Силистра, музеи в Тутракан и Дулово и Природонаучен музей в „Сребърна“, Регионална библиотека „Партений Павлович“, повече от 100 читалища, етнографски сбирки в няколко селища.