Местният парламент и кметът в Силистра утре полагат клетва

Първите заседания на новите общински съвети вече се проведоха в общините Кайнарджа, Главиница и Ситово. Новоизбраните общински съветници и кметове положиха клетва.

В Кайнарджа за председател на Общинския съвет бе избран Ивайло Петков, в Главиница – Месут Алиш, а в Ситово – Ридван Кязим.

В понеделник заседания на общинските съвети ще има в Силистра, Алфатар, Дулово и Тутракан. В Силистренско, в седемте общини на областта, 133 мандата за общински съветници са разпределени между 11 партии и коалиции.