Министър Танев пред БТА: 757 969 ученици започват новата учебна година

Готовност за започване на новата 2015/2016 учебна година има във всичките 2564 училища в страната, като общо учениците са 757 969, а от тях в дневна форма на обучение са 721 707 ученици. Записаните първокласници в страната са 64 841, съобщи министърът на образованието и науката проф. Тодор Тане


Готовност за започване на новата 2015/2016 учебна година има във всичките 2564 училища в страната, като общо учениците са 757 969, а от тях в дневна форма на обучение са 721 707 ученици. Записаните първокласници в страната са 64 841, съобщи министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев, цитиран от БТА. Той допълни, че 68 891 са учителите, които ще преподават в дневната форма на обучение в училищата през новата учебна година.
Осигурени са и безплатните учебници от първи до седми клас в училищата, увери министър Танев. По думите му до миналата седмица е имало информация за 57 училища, в които ремонтите не са завършили, но би следвало днес да приключат. От тази събота имаме рапорт от всичките 28 регионални инспекторати по образованието в страната, в който те заявяват, че всичко е изпълнено по отношение на училищните ремонти.
Министър Танев каза, че е започнала предварителна проверка за фиктивно записани ученици, като засега само в 16 училища, специално избрани, са установени 505 ученици, които са били фиктивно записани. Половината от тези 505 ученици са в самостоятелна или във вечерна форма на обучение, обяви образователният министър. Той съобщи, че във връзка с тези нарушения има и наказания – „пенсионирани са двама директори на училища, осем директори са получили наказания, предстоят такива и на още двама“. Мисля, че е редно, нормално и ефективно истинското разследване на случаи на фиктивно записани ученици да започне след началото на учебната година, заяви министър Танев. Той добави, че „ще бъдат правени внезапни проверки по маршрути, които няма да бъдат предварително съобщавани“.
За новата учебна година са преработени букварът за първи клас и учебникът по „Човек и общество“ за четвърти клас, съобщи министър Танев. По думите му, когато се започне с преработването на учебници, ще се почне от учебниците за първи, пети и осми клас, които „са критичните точки“. За целия набор от учебници обаче може да се говори едва след приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование, обясни министър Танев. Той добави, че не може да се пишат нови учебници, без да се знае какво ще залегне в този закон.
Преди новата учебна година са закрити пет училища в страната, предимно в малки населени места и в районите на Ловеч, Смолян, обявиха от МОН. През учебната 2014/2015 година в българските училища са учили 72 деца на бежанци, като от тях 30 вече на напуснали България, съобщи министър Танев. Той заяви, че МОН ще поиска около 100 милиона лева повече през 2016 г., с които да бъде осигурено изплащането на по-високите заплати на учителите, които се очакват още от тази есен. /БТА/

1 thought on “Министър Танев пред БТА: 757 969 ученици започват новата учебна година

  1. Умно написана информация. И грамотно. Лаконично,точно.Обхватна
    Браво на автора!..
    Днес съм удовлетворен…

    Палец нагоре 0 Палец надолу 0

Comments are closed.