Млади силистренци седнаха зад чиновете да учат професия

Ozeleniteli45 млади мъже и жени на възраст до 29 години ще започнат работа в края на август и началото на септември в Силистра. Вчера стартира тяхното обучение по проект за заетост на младежи. Той се изпълнява от сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи“ в партньорство с община Силистра и „Стройпроект“ ООД.

15 от обучаемите ще бъдат наети на работа за 6 месеца от строителната фирма, а 30 ще започнат работа за половин година в община Силистра като озеленители, съобщи координаторът на проекта Цветелина Нешкова.

Проектът “Да научим, да се включим! Мотивиране, обучение и включване в заетост на неактивни младежи“ е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез процедура за подбор на проекти по схема „Активни“. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. Основната цел на проекта е да привлече млади хора до 29-годишна възраст от община Силистра, които имат желание за личностно и професионално развитие.

В рамките на проекта кандидатите ще преминат през мотивационни обучения и за придобиване на професионална квалификация по една от двете специалности „Парково озеленяване“ или „Помощник в строителството“. Запознаването с новите професии е от общо 300 учебни часа, от които 130 теоретични и 170 практически занимания, допълни Нешкова.  По време на обученията всеки от обучаващите се ще получава стипендия от 10 лева за всеки присъствен учебен ден в Силистра и по 15 лева, ако пътува от съседно населено място до града. Успешно завършилите ще получат свидетелство или удостоверение за професионална квалификация. Тези документи са с признати права в България, на територията на ЕС и в трети страни, с които България има сключени двустранни спогодби за признаване на образователна степен. Осигурява се шест месечна заетост на младежите, като община Силистра ще наеме 30 души, а в „Стройпроект“ ООД ще бъдат назначени 15 младежи.

1 thought on “Млади силистренци седнаха зад чиновете да учат професия

  1. Страшна разсипия.
    Ако живееш в Айдемир ще получаваш по 25 лева на ден,защото стоиш на чина и дремеш.
    Понеже зная какво се прави с тия проекти ще кажа още веднъж: Това е страшна разсипия. Това е яма за печелене на пари от ония,които водят този проект. Страшни пари.

    Останалото е шменти капели.

    Палец нагоре 2 Палец надолу 0

Comments are closed.