Мобилните екипи на полицията ще посетят села в община Силистра

Съгласно график, утвърден от директора на ОДМВР-Силистра, през месец юли мобилен екип, включващ служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“, сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ и сектор „Пътна полиция“, ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жителите.

В четвъртък, 12 юли, ще бъдат посетени села в община Силистра, като срещите са в местните кметства: Ветрен – 10,00 ч., Сребърна – 10,45 ч., Майор Ценович – 13,00 ч., Бабук – 13,30 ч. Казимир – 14,30 ч.

Другата седмица – на 19 юли, полицаите ще чуят проблемите в кайнарджански села, а на 26 юли мобилните екипи ще са в Главинишко. Кои села ще бъдат посетени и в колко часа „Паралел 44“ своевременно ще съобщи на читателите си непосредствено дни преди срещите.

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места.