Модерните технологии влязоха и в храма на Темида в Силистра

В Съдебната палата на Силистра за първи път бе реализирана видеоконферентна връзка с новата система за видеоконференция, съобщи пресцентърът на местната Темида. Прилагането на тази възможност бе инициирано от Апелативния съд във Варна с искане за разпит на вещи лица, организиран чрез видеоконферентна техника. Председателят на Районния съд в Силистра Мирослав Христов осъществи производството по изпълнението на съдебната поръчка.

В реално време съдебният състав на Апелативния съд проведе връзка със съдебни състави от районните съдилища в Силистра и Царево. На вещите лица, изготвили комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза бяха поставени въпроси, на които те отговориха подробно.

Новите възможности за разпити на свидетели, вещи лица и други участници в процесите се осъществяват по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебното производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“, който се финансира от Европейския съюз.

Съдебната палата в град Силистра е сред първите оборудвани в страната с модерната техника – камери с висока резолюция, 3 петдесет и петинчови телевизора, пулт за управление.

Чрез системата за видеоконференция се пести голям финансов и времеви ресурс, а от особено голямо значение е използването й при извънредно положение в страната, и наложени ограничения, свързани с пандемията от COVID 19 в света. Наличието на новата придобивка е в обществен интерес и ще улесни работата на всички участници в съдопроизводството в страната и чужбина.