Музиканти търси Българската армия за оркестрите си

Със заповед на министъра на отбраната на България са обявени 9 вакантни длъжности за приемане на оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили за прием на музиканти, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Основни изисквания – средно образование или по-високо, да са годни за военна служба, физически здрави, неосъждани, на възраст до 33 години /50 години за освободени от кадрова военна служба/.

Срок за подаване на документите 31.07.2019 г. За допълнителна информация: Военно окръжие – Силистра, тел. 086 833 257 или в офисите за военен отчет в общините.