Наградиха участниците в Комуникационната стратегия за ЕС от Силистренско

Заключителна проява от работната програма на Министерския съвет на Република България за 2019 година по Комуникационната стратегия на Република България за ЕС се проведе в Силистра.

С мултимедийна презентация бяха представени проведените в област Силистра 11 събития в изпълнение на стратегията. Зам.-областният управител Стоян Бонев награди участниците в проведените инициативи. Партньори при осъществяването на събитията в периода март – юли 2019 г. са Регионален исторически музей, Регионална библиотека „Партений Павлович“, Художествена галерия, Студентска лаборатория при Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“, читалища от Силистра, градовете Тутракан и Главиница, селата Професор Иширково, Ситово и Голеш.