Над половината от безработните в Силистренско са без професии и с ниско образование

Регионалната служба по заетостта в Русе отчита най-ниските стойности на броя на безработните в Силистренска област през миналата година. Средномесечният брой на безработните през 2018 г. е бил 6011 – с 568 по-малко в сравнение с 2017 г. Така средногодишната безработица през 2018 г. се установява на равнище от 12,2%, което е с 1,2% по-ниско спрямо 2017 г., отчитат от РСЗ.

Към края на декември в трите бюра по труда в областта – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 5552 души. Най-високо е равнището на безработицата в община Кайнарджа – 32,4%, следвана от общините Главиница – 25,7%, Ситово – 22,4%, Алфатар – 21,2%, Дулово – 16,4%, Тутракан – 9,7%. Най-ниска е безработицата в община Силистра – 6,6%.

Продължително безработните с престой на борсата над 1 година към края на ноември са 2329 – 42,0% от всички регистрирани безработни в областта. За година техният брой е намалял с 330 души или с 12%.

По професионален признак регистрираните безработни са, без специалност – 58%, с работнически професии – 28%, специалисти – 14 на сто. Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование – 52%. Хората със средно образование са 40 на сто, а висшистите – 8%.