Над половин милиард лева финансова подкрепа са получили земеделците в Силистренско за пет години

С дял от около 20% от общата брутна добавена стойност за 2018 г., аграрният отрасъл има структуроопределяща роля за икономиката на област Силистра като цяло. По този показател Силистренска област е водеща в страната. Това заяви зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева при откриването на информационната кампания по директни плащания за 2020 г. в Силистра.

„Надявам се срещата да е полезна за земеделските производители, защото целта й е стопаните да знаят посоката на развитие на земеделието и какво предстои в сектора. За нас е много важно да работим в диалог със земеделските производители и да имаме обратна връзка от Вас“, подчерта Кръстева.

Тя заяви, че земеделските производители в област Силистра са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер 517,5 милиона лв. от 2014 г. до момента, което представлява 3,4% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период.

По думите й, овощарството е широко застъпено в областта, като се отглеждат основно кайсии, орехи и сливи. Малко над две трети от всички заявени за подпомагане по СЕПП площи с кайсии в страната са съсредоточени в област Силистра. За периода 2014 – 2018 г. е налице увеличение на заявените за подпомагане площи с резене – близо четири пъти, със сливи – с 25%, с орехи – с близо 21%, с царевица за зърно – с 11%.

Зам.-министър Кръстева запозна земеделските стопани с концепцията на Министерство на земеделието храните и горите и ДФ „Земеделие“ за създаване на компенсационен фонд срещу природни бедствия. „Очакваме този фонд да стартира през 2021 г. със защита от градушки, а впоследствие да покрива и други рискове, като засланяване и суша. Земеделските производители могат да се включат в него напълно доброволно чрез определени вноски, като при настъпило събитие фондът ще изплаща обезщетение на стопаните“, уточни Кръстева.

Тя посочи, че обработваемата земя в област Силистра заема около 86% от използваната земеделска площ в областта. Основно в района се отглеждат зърнени и маслодайни култури, като превес заемат пшеницата, царевицата, слънчогледът и рапицата.

През 2019 г. площите, заети с трайни насаждения в област Силистра, нарастват с 18% спрямо 2014 г., а площите със зеленчуци – с около 10%.

По време на срещата стана ясно, че в района се наблюдават положителни тенденции в животновъдството. В рамките на периода 2014 – 2018 г. нараства броят на животните при почти всички основни категории – с над 10 пъти при биволите и свинете, със 79% при птиците, с 28% при козите, с 19% при говедата и с около 17% при пчелните семейства.

През 2018 г. в областта са заявени с близо 21% повече овце и кози по схемите за директна подкрепа спрямо 2014 г. и с 12% повече говеда.

Пред над 100 стопани от областта, експерти на министерството разясниха и новостите около предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство през 2020 г. Земеделските производители бяха запознати и с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“, както и с хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Коментирайте

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.