Над 2500 силистренци поискаха справка за здраве

2572-ма клиенти на силистренския офис на Националната агенция за пр

2572-ма клиенти на силистренския офис на Националната агенция за приходите са проверили здравноосигурителния си статус през първия месец на годината, съобщиха от крайдунавската структура на финансовата… организация. По-голямата част от тях са заплатили и дължимите здравноосигурителни вноски, за да не загубят здравноосигурителните си права от 1-ви февруари. Подадените в този период декларации от образец 7 са общо 1742 бр. Тази декларация се подава от всички самоосигуряващи се лица до края на месеца, следващ месеца, в който е възникнало задължението сами да внасят здравноосигурителните си вноски, обясниха експертите от НАП.
Общият размер на внесените здравни вноски от началото на годината е 731 хил. лева. Това е със 124 хил. лв. повече от парите за здраве, внесени през първия месец на миналата година. Ръстът от 20,4% може да бъде обяснен с влезлите в сила от 1 януари 2010 г. промени в Закона за здравното осигуряване, според които здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.
От тази година лицата, които сами внасят здравноосигурителните си вноски и не са регистрирани като самоосигуряващи се (трайно безработни и не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.), дължат месечно 16.80 лева за здравни вноски, тъй като минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица от тази година стана 420 лв.  Вноските се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.