Над 30 силистренци започнаха работа като войници и матроси, 9 са резервистите

Trudova borsaОт 01.07.2015 г, след няколко преименувания, органът за водене на военен отчет на Министерството на отбраната в област Силистра отново получи традиционното си име – Военно окръжие. Основните му задължения и днес са свързани с воденето на отчет на нужните за отбраната на страната ресурси, хора и техника, и провеждане на мобилизация. В последните години, след отмяната на задължителната наборна служба, важно значение придобиха отговорностите по набирането на кадри за окомплектоването на Въоръжените сили на Република България.

Основните изисквания към всички видове кандидати са да имат завършено минимум средно образование, да са здрави и психологически пригодни, да не са осъждани и да имат само българско гражданство. Приемат се момчета и момичета. Кандидатите за военна служба трябва да са на възраст до 32 години. Процедурата включва подаване на документи, явяване на конкурс и сключване на договор. В момента има обявени 29 вакантни длъжности /гвардейци и шофьори кат. “С”/ за Националната гвардейска част в София. Над 30 млади силистренци за последните три години са започнали работа като професионални войници и матроси във формированията на Българската армия, съобщи началникът на Военното окръжие подполковник Ивайло Александров.

По същата процедура се набират и кандидати за доброволния резерв, които в областта са вече 9 души. Кандидатите трябва да са на възраст до 55 години /войници/ и 60 години /офицери/. Особеното е, че сключилият договор резервист изпълнява обичайната си работа, но в същото време е на разположение и може да бъде повикан на активна служба от военното формирование, с което е сключил договор.

Желаещите да станат офицери имат възможност да кандидатстват в 2 военни училища – Националния военен университет „Васил Левски” във Велико Търново /с факултети в Шумен и Долна Митрополия/ и Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” във Варна. Гражданите без военна подготовка могат да получат такава в учебните центрове на Българската армия. За кандидатите студенти се организират курсове във висшите военни заведения през летните месеци.

От учебната 2013/2014 г. се провежда подготовка за отбраната на страната на учениците от 9 и 10 клас в средните училища. В област Силистра служители от Военното окръжие провеждат подготовка в 19 средни училища. Тя се счита като първа стъпка към бъдеща реализация в Българската армия. За настоящата 2015/ 2016 г. подготовката започна на 2 ноември 2015 г. в 71 паралелки – 36 от девети клас и 35 от десети клас.

За всички категории кандидати вакантните длъжности и изискванията към тях се обявяват със заповеди на министъра на отбраната, които Военното окръжие своевременно публикува в местните средства за масова информация. Документи се подават чрез окръжието и офисите му за военен отчет в общините от областта. Военно окръжие Силистра се намира на обичайния си адрес – гр. Силистра, ул. ”Георги С. Раковски” № 16, тел. 086/83-32-57. Работно време с граждани от 9,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 ч.