Над 370 животновъди от Силистренско могат да кандидатстват за извънредна държавна помощ

Goveda374 животновъди от област Силистра имат право да кандидатстват за извънредна финансова помощ от Държавен фонд “Земеделие”. Средствата ще се отпускат по допълнителна схема за подпомагане на производителите, засегнати от забраната за износ на селскостопански продукти за Русия.

До 4 декември в областните дирекции на Държавния фонд “Земеделие“ в цялата страна ще се приемат заявления за подпомагане от производители на мляко и земеделски стопани, които отговарят на изискванията за получаване на допълнителна финансова помощ. Списъци с имената на правоимащите, както и условията и реда за отпускане на помощта, са публикувани на страницата на Фонда.

В Силистренска област право да получат финансова помощ имат 374 селскостопански производители, които отглеждат общо около 5400 млечни крави и над 25000 овце-майки. За последната стопанска година те са произвели и реализирали на пазара близо 10 500 тона мляко.