Над 440 нови заглавия предлага Библиотеката на силистренци

Регионалната библиотека „Партений Павлович“ и 17 читалищни библиотеки от област Силистра успешно реализираха проекти по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на Министерството на културата.

Във фондовете на силистренската библиотека постъпиха 443 нови заглавия /638 тома книги/, на стойност 8200 лв., които ще обновят библиотечните колекции и ще насърчат интереса към четенето сред потребителите на библиотечни услуги.